Board of Directors

(As of December, 2015)

Member

  Term Expires Dec of  

Alan Ayers (Allied Industry)

Joe Bodiford (Grower)

Jim Elder (Manufacturer)

Jennifer Kimmel (manufacturer)

Victor Nwosu (manufacturer)

George Birdsong (sheller)

Ron Blaschke (sheller/manufacturer)

John Takash (sheller)

Dan Ward (grower)

Darlene Cowart (sheller)

William Pearce (sheller)

Grayson Wilmeth (grower)

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2016

2016

2016

2016

APC Board Representatives

 

Otis Johnson (grower)

Nick Melhuish (manufacturer)

Charles Birdsong (sheller)

Hugh Nall (Allied industry)

 

Current Officers

 

Chair – Victor Nwosu (manufacturer)

Vice Chair – Alan Ayers (allied industry)

Treasurer – William Pearce (sheller)

2016

2016

2016